Zakład Konstrukcji Spwanych posiada w strukturach własne Laboratorium Badań Nieniszczących. Zatrudnia ono 20 osób z czego 17 bezpośrednio zaangażowanych w działalność badawczą. Osoby badające są certyfikowane zgodnie z ISO 9712 i/lub SNT-TC-1A Ed. 2016. Kontrolerzy posiadają certyfikaty 2 lub 3 stopnia w metodach VT, MT, PT, RT i UT (w tym PA i TOFD).

Kompetencje Laboratorium potwierdzone są przez Urząd Dozoru Technicznego i Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium spełnia wymagania WUDT-LAB wydanie 1/2019 oraz normy PN-EN ISO 17025:2018-02 i posiada:

  • Uznanie, wydane przez UDT o numerze LBU-011/09
Lp. Metoda badawcza/pomiarowa Badane cechy Dokument odniesienia
1. Badania wizualne Niedoskonałości kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe złączy spawanych

PN-EN ISO 17637:2017-02

PN-EN 13018:2016-04

2. Badania penetracyjne Nieciągłości powierzchniowe złączy spawanych, otwarte na badaną powierzchnię

PN-EN ISO 3452-1:2013-08

PN-EN ISO 3452-5:2009

PN-EN ISO 3452-6:2009

3. Badania magnetyczno-proszkowe Nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe złączy spawanych, leżące na głębokości nie większej niż 2 mm

PN-EN ISO 9934-1:2017-02

PN-EN ISO 17638:2017-01

4. Badania ultradźwiękowe

Nieciągłości:

– złączy spawanych o grubości od 8mm

– złączy spawanych techniką dyfrakcji fal ultradźwiękowych TOFD,

– złączy spawanych z zastosowaniem technologii zautomatyzowanej głowicy mozaikowej PA,

– wyrobów stalowych płaskich o grubości od 6mm

Pomiary grubości w zakresie od 0,6 mm do 300 mm

PN-EN ISO 16810:2014-06

PN-EN ISO 17640:2019-01

PN-EN ISO 10863:2011

PN-EN ISO 13588:2019-04

PN-EN 10160:2001

PN-EN ISO 16809:2019-08

5. Badania radiograficzne Nieciągłości złączy spawanych o grubości do 100 mm

PN-EN ISO 5579:2014-02

PN-EN ISO 17636-1:2013-06

  • Akredytację, potwierdzoną przez PCA o numerze AB 1782

Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A.

Laboratorium Badań Nieniszczących

ul. Hutnicza 3, 40-241 Katowice

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/
badane cechy/metoda
Dokumenty odniesienia
Złącza spawane materiałów metalowych

Niedoskonałości kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe zewnętrzne

Metoda: Wizualna VT

PN-EN ISO 17637:2017-02

ASME s. V art. 9 ed. 2019

Wyroby i materiały metalowe

Niedoskonałości kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe zewnętrzne

Metoda: Wizualna VT

PN-EN ISO 13018:2016-04

ASME s. V art. 9 ed. 2019

Złącza spawane materiałów ferromagnetycznych

Nieciągłości powierzchniowe

i podpowierzchniowe

Metoda: Magnetyczno – Proszkowa MT

PN-EN ISO 17638:2017-01

ASME s. V art. 7 ed. 2019

Wyroby i materiały metalowe ferromagnetyczne

Nieciągłości powierzchniowe

i podpowierzchniowe

Metoda: Magnetyczno – Proszkowa MT

PN-EN ISO 9934-1:2017-02

ASME s. V art. 7 ed. 2019

Wyroby stalowe płaskie

Nieciągłości wewnętrzne

Zakres: Grubość (8-300) mm

Metoda: Ultradźwiękowa UT

PN-EN 10160:2001

ASME s. V art. 5 ed. 2019

Wyroby płaskie ze stali nierdzewnych

Nieciągłości wewnętrzne

Zakres: Grubość (8-300) mm

Metoda: Ultradźwiękowa UT

PN-EN 10307:2004

ASME s. V art. 5 ed. 2019

Złącza spawane materiałów metalowych

Nieciągłości wewnętrzne

Zakres: Grubość (8-300) mm

Metoda: Ultradźwiękowa UT

PN-EN ISO 17640:2019-01

PN-EN ISO 13588:2019-04

ASME s. V art. 4 ed. 2019

Wyroby i materiały metalowe

Nieciągłości powierzchniowe zewnętrzne otwarte na badaną powierzchnię

Metoda: Penetracyjna PT

PN-EN ISO 3452-1:2013

PN-EN ISO 3452-5:2009

PN-EN ISO 3452-6:2009

ASME s. V art. 6 ed. 2019

Złącza spawane materiałów metalowych

Nieciągłości

Zakres: Grubość do 60 mm

Metoda: Radiograficzna RT

PN-EN ISO 5579:2014-02

PN-EN ISO 17636-1:2013

ASME s. V art. 2 ed. 2019

Laboratorium Badań Nieniszczących jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zarejestrowana pod numerem 1088.

Laboratorium Badań Nieniszczących jest częścią Działu Kontroli Jakości w Spółce ZKS Ferrum S.A. Dział Kontroli Jakości w działalności nie objętej uznaniem UDT ani akredytacją PCA zajmuje się ponadto:

  • Badaniami twardości z wykorzystaniem przenośnych twardościomierzy marki Proceq;
  • Badaniami składu chemicznego z wykorzystaniem analizatora XRF (spektrometru) marki Olympus;
  • Skanowaniem 3D przy użyciu precyzyjnych skanerów 3D marki Faro;
  • Precyzyjne pomiary przy użyciu Laser Trackera czy Ramienia Pomiarowego marki Leica i Romer (Hexagon);
  • Pomiarami pracujących młynów i suszarni przy użyciu szybkich laserów i czujników ultradźwiękowych;
  • Pomiarami i trasowaniem obiektów przy użyciu narzędzi manualnych, niwelatorów, teodolitów i tachimetrów;
  • Pomiarami i kontrolą przed, w trakcie i po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego;