Konstrukcje dla przemysłu energetycznego

W asortymencie produkowanych przez nas wyrobów na szczególną uwagę zasługuje szeroka gama podstawowych i pomocniczych urządzeń i konstrukcji dla energetyki zawodowej oraz przemysłowej. W zakresie podstawowych urządzeń i konstrukcji dla energetyki zawodowej, w obszarze obiegu parowego jesteśmy przekwalifikowanym i uznanym producentem między innymi:

 • niskoprężnych części spawanych korpusów turbinowych;
 • części dyfuzyjnej korpusów turbinowych;
 • zewnętrznych korpusów turbinowych;
 • korpusów generatorów;
 • skraplaczy turbinowych;
 • wielkogabarytowych rurociągów wody chłodzącej.

Posiadamy także doświadczenie w energetyce odnawialnej w zakresie produkcji:

 • wież wiatrowych;
 • pierścieni kotwiących;
 • kanałów derywacyjnych dla elektrowni szczytowo-pompowych;
 • kanałów spiralnych;
 • wielkogabarytowych zasuw motylowych.