Konstrukcje dla przemysłu cementowego

ZKS Ferrum wielokrotnie było wykonawcą młynów, carg podporowych, oraz suszarni dla przemysłu cementowego.