PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Hutniczej 3, 40-241 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000297390, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Hutniczej 3, 40-241 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Krzysztof Kasprzycki – Prezes Zarządu

Honorata Szlachetka – Wiceprezes Zarządu
CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Hutniczej 3, 40-241 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000297390, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Hutniczej 3, 40-241 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Krzysztof Kasprzycki – Prezes Zarządu

Honorata Szlachetka – Wiceprezes Zarządu
TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Hutniczej 3, 40-241 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000297390, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Hutniczej 3, 40-241 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Krzysztof Kasprzycki – Prezes Zarządu

Honorata Szlachetka – Wiceprezes ZarząduDRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Hutniczej 3, 40-241 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000297390, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Hutniczej 3, 40-241 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Krzysztof Kasprzycki – Prezes Zarządu
Honorata Szlachetka – Wiceprezes Zarządu
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Hutniczej 3, 40-241 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000297390, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Hutniczej 3, 40-241 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Krzysztof Kasprzycki – Prezes Zarządu

Honorata Szlachetka – Wiceprezes Zarządu