Spis numerów telefonów

i e-maili

Joanna Lowne-Hughes
 • 517-094-192
 • j.lownehughes@ferrumzks.eu
Mariusz Langacher
 • 513-139-890
 • mariusz.langacher@ferrum.com.pl
Izabela Zielonka
 • 517-094-456
 • i.zielonka@ferrumzks.eu
Magdalena Muzyczka
 • 502-606-836
 • m. muzyczka@ferrumzks.eu
Bogumiła Puto
 • 795-490-237
 • b.puto@ferrumzks.eu
Paweł Zwoliński
DYREKTOR ds. SPRZEDAŻY I MARKETINGU
 • 517-093-902
 • p.zwolinski@ferrumzks.eu
Agnieszka Witos-Mańka
 • 882-133-067
 • agnieszka.witos@ferrumzks.eu
Danuta Nowara
 • 502-606-841
 • d.nowara@ferrumzks.eu
Jerzy Pęcikiewicz
 • j.pecikiewicz@ferrumzks.eu
Mateusz Jasiński
 • 502-483-221
 • m.jasinski@ferrumzks.eu
Monika Pilecka
 • 882-133-073
 • monika.pilecka@ferrumzks.eu
Arkadiusz Chrapek
 • 517-093-864
 • arkadiusz.chrapek@ferrumzks.eu
Paweł Chmielecki
 • 735-988-449
 • p.chmielecki@ferrumzks.eu
Beata Sikora
 • 517-094-235
 • b.bilewicz@ferrumzks.eu
Mariusz Perek
 • 509-500-635
 • m.perek@ferrumzks.eu
Marlena Fronczyńska
 • marlena.fronczynska@ferrumzks.eu
Rafał Kreduszyński
DYREKTOR ds. JAKOŚCI
 • 517-094-482
 • r.kreduszynski@ferrumzks.eu
Anita Uriga
DOKUMENTACJA
 • a.uriga@ferrumzks.eu
Danuta Szczepańska
DOKUMENTACJA
 • danuta.szczepanska@ferrumzks.eu
Wojciech Kłosek
 • 517-094-635
 • wojciech.klosek@ferrumzks.eu
Robert Piotrowski
 • 517-093-868
 • brygadzisci.dkj@ferrumzks.eu
Mariusz Bureś
 • 517-094-605
 • brygadzisci.dkj@ferrumzks.eu
KONTROLERZY
 • jj@ferrumzks.eu
BADACZE
 • laboratorium@ferrumzks.eu
Anna Wajda
SEKCJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
 • 735-988-445
 • a.wajda@ferrumzks.eu
Martyna Okrajek-Górska
SEKCJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
 • martyna.okrajek@ferrumzks.eu
Przemysław Rakowski
DYREKTOR TECHNICZNY / GŁÓWNY SPAWALNIK
 • 509-660-705
 • p.rakowski@ferrumzks.eu
Marcin Załóg
Z-CA GŁÓWNEGO SPAWALNIKA
 • 517-094-624
 • m.zalog@ferrumzks.eu
Dorota Stefanik
 • 517-094-291
 • d.stefanik@ferrumzks.eu
Michał Kabaj
 • 517-094-291
 • m.kabaj@ferrumzks.eu
Michał Marszałek
 • 517-094-291
 • m.marszalek@ferrumzks.eu
Marek Kluczyński
 • 517-094-291
 • m.kluczynski@ferrumzks.eu
Jacek Ładoń
 • 517-094-603
 • j.ladon@ferrumzks.eu
Marek Bujnowski
 • 517-094-405
 • m.bujnowski@ferrumzks.eu
Jakub Fitrzyk
 • 517-094-291
 • j.fitrzyk@ferrumzks.eu
Tomasz Wacławek
 • 517-094-291
 • tomasz.waclawek@ferrumzks.eu
Alojzy Leśniak
 • 517-093-935
 • lesniakalojzy@poczta.onet.pl
Jacek Sosnecki
DYREKTOR ds. PRODUKCJI
 • 507-122-652
 • j.sosnecki@ferrumzks.eu
Paweł Felka
PRZYGOTOWALNIA
 • 517-093-862
 • mistrzpp@ferrumzks.eu
Maciej Golec
OBRÓBKA MECHANICZNA
 • mistrzo@ferrumzks.eu
Wiesław Kłobusiński
 • 517-093-863
 • mistrzm@ferrumzks.eu
Dariusz Matuszczyk
 • 508-216-705
 • dariusz.matuszczyk@ferrumzks.eu
SPAWALNIA
Tomasz Grzelak
Maciej Kasiniak
 • 508-216-704
 • mistrz.zmianowy@ferrumzks.eu
Andrzej Berliński
UTRZYMANIE RUCHU
 • 515-240-098
 • a.berlinski@ferrumzks.eu
Natalia Kuban
 • 795-474-481
 • natalia.kuban@ferrumzks.eu
Adam Płuciennik
 • 882-133-070
 • adam.pluciennik@ferrumzks.eu
NARZĘDZIOWNIA
Justyna Wieczorek
Teresa Gandyk
 • 735-988-446
 • magazyn.produkcyjny@ferrumzks.eu
MAGAZYN BLACH
Marcin Adamczyk
Marcin Sojka
 • 698-633-162
 • magazyn@ferrumzks.eu
Wiesław Fudała
 • 510-290-490
 • wieslaw.fudala@ferrum.com.pl
Katarzyna Drejka
 • 517-094-358
 • bhp@ferrumzks.eu
Artur Nowak
 • 506-370-167
 • it@ferrum.com.pl
Roman Dylewski
 • 508-276-106
 • it@ferrum.com.pl
Ewa Słowik
 • 517-094-557
 • ewa.slowik@ferrum.com.pl
Alicja Kwaśnik
 • 502-606-833
 • alicja.kwasnik@ferrum.com.pl