WANNY CYNKOWNICZE, TRAWIALNICZE, KOTŁY, TYGLE, KADZIE

W Polsce spółka ZKS FERRUM S.A. jest jedynym producentem wanien cynkowniczych przeznaczonych do tzw. cynkowania ogniowego.
Nasz zakład produkuje wanny cynkownicze w dwóch typach:

  • z dnem płaskim (wanny małe i średnie)
  • z dnem giętym (wanny duże).

Grubość ścianek dla wanien zawiera się w zakresie 40 lub 50 mm. ZKS oferuje wanny
o praktycznie dowolnych wymiarach. Jedyne ograniczenie stanowi szerokość wanny, która może mieć min. 800mm.
Materiał używany do produkcji wanien cynkowniczych to stal niskowęglowa o specjalnym składzie chemicznym. Skład chemiczny stali do produkcji wanien opracowano w oparciu o badania prowadzone z AGH oraz IMN.
W ZKS Ferrum S.A. używamy technologii spawania elektrożużlowego, metoda ta znacząco poprawia wydajność naszej pracy przy zachowaniu najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów.

ZKS Ferrum S.A. udziela na wykonane wanny 5-letniej gwarancji, licząc od dnia ich sprzedaży oraz na podstawie określonych przez zakład warunkach.